Comisia pentru strategie, dezvoltare ṣi asigurare a calităṭii in Facultatea de Inginerie:

  • Conf. dr. ing. ec. Dinu Daraba, dinu.daraba@imtech.utcluj.ro
  • Conf. dr. ing. Liviu Neamt, liviu.neamt@ieec.utcluj.ro
  • Prof. dr. ing. Ioan Bud, ioan.bud@irmmm.utcluj.ro
  • Stud. Daniel Stetco, IMDEN II, stetcodanieliustin@gmail.com

Orice probleme (predare, evaluare, probleme procedurale, administrative, etc.) legate de relatia: student – corpul profesoral, administrativ al facultatii se pot aduce la cunostinta oricarui membru al comisiei (direct sau anonim).