Conform Planului de invatamant al fiecărui program de studii gestionat de catre CEE, sunt prevazute pachete de discipline OPTIONALE.

Planurile de invatamant si fisele disciplinelor pot fi consultate aici.

Formularul pentru exprimarea preferintelor poate fi descarcat de aici.

Fiecare student, indiferent de programul de studii urmat, isi poate alege propriul traseu de studii, prin alegerea cate unei discipline din fiecare pachet, in functie de preferintele individuale.
Pană la sfarsitul fiecarui an universitar, studentii vor preda formularele cu preferintele pentru anul universitar viitor consilierilor de studii (indrumătorilor de an).

Pentru fiecare pachet, disciplina care va intruni numărul maxim de nominalizari va fi cea care va fi urmata de către toti studentii.
Nominalizarea preferintei din fiecare pachet de discipline optionale nu este obligatorie. De asemenea, ea poate fi exprimata pentru unul, pentru mai multe, sau pentru toate pachetele de discipline optionale. Daca pentru un pachet nu este exprimata, pana la data limita, nici o preferinta, selectia disciplinei se face la nivelul Departamentului de Inginerie Electrica, Electronica si Calculatoare.