Practica pentru studentii de la licenta: 

 • informatii privind metodologia de desfasurare a practicii, conventiile individuale de practica sunt disponibile aici.
 • planurile de invatamant si fisele disciplinelor practicilor de domeniu si specialitate se pot consulta aici.
 • NOU: pentru cei angajati, ce lucreaza in domeniile: electric, energetic sau conex celor două, se prezintă o adeverință eliberata de agentul economic. 
 • evaluarea pentru acordarea creditelor se realizeaza la finele fiecărui semestru, în cadrul unui colocviu de practică, pe baza portofoliului (caietului) de practică și a specificațiilor din fișa disciplinei.
 • informatii suplimentare, inscrierea la companiile cu care facultatea colaboreaza, derularea practicii in Universitate, etc. le obtineti de la indrumatorii de an.

Practica pentru masteranzi:

 • planurile de invatamant ale programelor de masterat gestionate de DIEEC includ disciplinele obligatorii: Practică profesionala/de proiectare 1, respectiv 2 – 4 și Practica pentru elaborarea lucrării de disertatie.
 • planurile de invatamant si fisele disciplinelor pot fi consultate aici.
 • toate stagiile de practica se circumscriu unei teme stiintifice, realizate sub indrumarea unui conducator stiintific si se finalizeaza prin elaborarea lucrarii de disertatie, după parcurgerea celor patru semestre. Stagiile de practica se realizeaza, de regula, în colaborare cu agenți economici, dar poate fi derulată si in laboratoarele Universitatii.
 • în cazuri justificate, tema si/sau conducatorul stiintific si/sau agentul economic se pot modifica pe parcursul celor patru semestre, cu acordul tuturor celor implicati.
 • dovada realizarii stagiilor de practica consta in: completarea, in anul I, a fisei de inscriere (se descarca de aici si se preda indrumatorului de an, pana in data de 1 decembrie a anului I) si prezentarea adeverintei de practica eliberate de agentul economic / universitate; cate o adeverinta pentru fiecare din cele patru semestre. Template-uri adeverinte: angajat, practicant (neangajat), universitate.
 • evaluarea pentru acordarea creditelor se realizeaza la finele fiecărui semestru, în cadrul unui colocviu de practică, pe baza portofoliului (caietului) de practică și a specificațiilor din fișa disciplinei.