Colectivul de Electromecanica si Electroenergetica

Facultatea de Inginerie
Str. Dr. Victor Babes 62A, 430083 Baia Mare, Romania

Telefon: +40 (0) 264-202975

Fax: +40 (0) 262-276153

Email: liviu.neamt@cunbm.utcluj.ro