Informatii:

  • calendarul, actele necesare si comisiile examenelor de finalizare a studiilor (licenta si disertatie) FEBRUARIE 2020.
  • regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclul I si II, click aici
  • informatii generale:
   • pachetul de documente privind structura, realizarea, redactarea si prezentarea proiectului de diploma/lucrarii de disertatie se descarca de aici.
   • tematica proiectului de diploma/lucrarii de disertatie trebuie sa se circumscrie disciplinelor de domeniu si specialitate/ de aprofundare si specialitate.
   • ghidul Ministerului Cercetării și Inovării privind plagiatul în lucrările științifice este disponibil aici.
   • cursul de redactare, prezentare, proiect de diploma / lucrare de disertatie se poate descarca de aici.
  • alegerea temei proiectului de diploma/lucrarii de disertatie si a conducatorului stiintific (oricare cadru didactic de la specializare, cu titlul de doctor), de catre studentii anului terminal, se face până la data de 1 noiembrie a anului terminal. Pentru masteranzi, vezi si sectiunea practica.
  • coordonatorul stiintific evalueaza si transmite catre indrumatorii de an, calificativele pentru disciplinele: Practica elaborare diploma si Elaborarea proiectului de diploma, respectiv Practica profesionala / de proiectare 1-4, Practica elaborare disertatie si Elaborare lucrare de disertatie.
  • predarea lucrarii (un exemplar tiparit; un CD ce contine lucrarea in format MSWord si toate aplicatiile realizate in cadrul acesteia și sinteza lucrarii tiparita si semnata) si inscrierea pentru examenul de diploma/disertatie se fac la secretariatul Facultatii de Inginerie, conform termenul afisat, vezi mai sus.
  • atentie studentii si masteranzii trebuie sa se inscrie si on-line pe https://depinfo.utcluj.ro/InscriereLicenta/default.asp