Informatii:

Proiectul de diploma (lucrarea de disertatie) nu se preda tiparit ci doar in format electronic (pdf), impreuna cu declarațiile de autenticitatea si conformitate, semnate olograf si scanate si cu fișele candidatului si a decanului (completate in format MS Word), catre secretarul comisiei de finalizare a studiilor, pana în data de 1 iulie 2022 (prin email). Sustinerea are loc fizic conform calendarului de mai jos:

  • calendarul, actele necesare, fisa de lichidare on line si comisiile examenelor de finalizare a studiilor (licenta si disertatie) IULIE 2022.
  • inscrierea pentru examenul de diploma/disertatie se face on-line pe https://websinu.utcluj.ro/, intre 27.06 – 1.07.2022, iar actele solicitate la inscriere se vor trimite scanate la Secretariatul Facultatii de Inginerie.
  • informatii generale:
   • pachetul de documente privind structura, realizarea, redactarea si prezentarea proiectului de diploma/lucrarii de disertatie se descarca de aici.
   • procedura operationala Verficare anti-plagiat a lucrarilor de finalizare a studiilor este disponibilă aici.
   • tematica proiectului de diploma/lucrarii de disertatie trebuie sa se circumscrie disciplinelor de domeniu si specialitate/ de aprofundare si specialitate.
   • ghidul Ministerului Cercetării și Inovării privind plagiatul în lucrările științifice este disponibil aici.
   • cursul de redactare, prezentare, proiect de diploma / lucrare de disertatie se poate descarca de aici.
  • alegerea temei finale a proiectului de diploma/lucrarii de disertatie si a conducatorului stiintific (oricare cadru didactic de la specializare, cu titlul de doctor), de catre studentii anului terminal, se face până la data de 1 noiembrie a anului terminal. Pentru masteranzi, vezi si sectiunea practica.
  • coordonatorul stiintific evalueaza si transmite catre indrumatorii de an, calificativele pentru disciplinele: Practica elaborare diploma si Elaborarea proiectului de diploma, respectiv Practica profesionala / de proiectare 1-4, Practica elaborare disertatie si Elaborare lucrare de disertatie.
  • regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclul I si II.