Informatii curs Auditori Electroenergetici din Industrie:

Programul se adresează absolvenților de învățământ superior tehnic în specializările nominalizate în Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie, art. 5 (2), http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2021/03/regulament-autorizare-ae.pdf.

Activitățile presupun 60 ore on line meeting, utilizând platforma https://kb.cunbm.utcluj.ro/. Orar: L-V 18-20 și S 8-14. În momentul finalizării înscrierii, cursantul primește linkul de acces și parola.

Curriculumul cursului este accesibil aici.

Taxa de școlarizare: 2000 lei.

Perioada de inscriere: 14.04 – 03.04.2022.

Acte necesare pentru inscriere:

 • cererea de înscriere se completează on line https://forms.gle/WfpFY8J2ucMvNB8m7 (necesită cont Google și presupune și încărcarea copiilor simple ale documentelor de mai jos);
 • act de identitate;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie, în situația în care numele de familie s-a schimbat;
 • diploma de licenţă (sau adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii din 2021).

Validarea înscrierii se face prin:

 • prezentarea originalelor sau expedierea prin curier, la adresa: CUNBM, Facultatea de Inginerie, D-nei Lia Mesaroș, Str. Dr. Victor Babeş, 62A, 430083, Baia Mare, Romania, a copiilor legalizate ale următoarelor doua documente:
  • certificat de naştere ;
  • diploma de licenţă (sau adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii din 2021).
 • achitarea taxei de școlarizare:
  • numerar la caseria Centrului Universitar Nord Baia Mare, din strada Dr. V. Babeș, nr.62A,
  • prin virament bancar în contul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, cod fiscal 3825886, RO59TREZ436501701X013393, deschis la Trezoreria Baia Mare, La explicatii se trece “PU AEE”.
 • semnarea contractului de scolarizare. Acesta poate fi intre UTCN si persoana juridica (plateste societatea) sau intre UTCN si persoana fizica (plateste cursantul). Modalitatea dorita se selecteaza in cererea de inscriere.

Detalii suplimentare: Liviu Neamț sau Lia Mesaroș.